Zwolnienie ze wskazaniem możliwości zatrudnienia w innej szkole?

Czy dyrektor szkoły zanim wypowie stosunek pracy nauczycielowi musi wskazać mu możliwość zatrudnienia w innej szkole?

Nauczyciel zatrudniony na podstawie mianowania może zgodzić się na ograniczenie zatrudnienia do ½ etatu i proporcjonalne zmniejszenie wynagrodzenia, jeśli nie ma możliwości zatrudnienia go w pełnym wymiarze. W razie braku zgody na takie ograniczenie zatrudnienia, dyrektor szkoły może takiemu nauczycielowi wypowiedzieć stosunek pracy.

Z przepisów nie wynika jednak, aby dyrektor miał obowiązek przedstawiania nauczycielowi możliwości podjęcia pracy w innej placówce. Trudno bowiem zakładać, aby dyrektor określonej szkoły mógł wpływać na politykę kadrową w zupełnie innej placówce.

Co więcej, nawet organ prowadzący szkołę nie ma obowiązku wskazywania innego miejsca zatrudnienia, choć faktycznie możliwości tego organu w tym względzie mogą być większe.

Stan nieczynny nauczyciela

Dodaj komentarz