Dodatek uzupełniający dla nauczycieli

Osoby pracujące w szkole mają prawo do świadczenia dodatkowego uzależnionego od definiowanych ministerialnie średnich płac dla poszczególnych szczebli awansu zawodowego oraz średniorocznej struktury zatrudnienia w danej gminie. Tzw. jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli przysługuje wtedy, gdy pensje nauczycieli w danej gminie w danym roku były niższe niż określone tzw. średnie pensje.

Za jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli odpowiada samorząd, a więc de facto organ prowadzący danej szkoły. Do 20 stycznia każdego roku gmina musi wyliczyć poniesione wydatki na wynagrodzenie nauczycieli w roku ubiegłym, a do końca stycznia jednorazowy dodatek uzupełniający powinien zostać wypłacony. Rola dyrektora szkoły w przypadku wyliczania i wypłacania świadczenia uzupełniającego jest ograniczona. Samorząd powinien opierać się na własnych zestawieniach finansowych oraz danych regularnie aktualizowanych przez dyrektorów w systemie informacji oświatowej.

Średnie wynagrodzenie nauczycieli ustalane jest na poziomie centralnym i to właśnie od niego zależy ewentualna wypłata dodatku uzupełniającego. Średnie wynagrodzenie dla poszczególnych stopni awansu zawodowego ustalane jest w oparciu o odpowiedni odsetek kwoty bazowej:

  • nauczyciela stażysty – 100%
  • nauczyciela kontraktowego – 111%
  • nauczyciela dyplomowanego – 144%
  • nauczyciela dyplomowanego – 184%

Kwota bazowa dla nauczycieli, określana każdego roku w ustawie budżetowej, w 2015 r. wynosi 2 717,59 zł.

Warto dodać, że obowiązek wypłaty tego świadczenia jest często kwestionowany przez samorządy. Trwały nawet prace nad gruntowną przebudową określonych przepisów. Planowano, że średnie pensje nauczycielskie na poszczególnych stopniach awansu zawodowego zostaną zastąpione wskaźnikami kalkulacyjnymi wszystkich środków przeznaczonych na wynagrodzenia pedagogów. Póki co jednak żadnej zmiany w najbliższym czasie nie będzie, bowiem nowelizacja Karty nauczyciela została przez rząd zawieszona.