Zmiany w Karcie nauczyciela

Zmiany w Karcie nauczyciela to zjawisko, do którego muszą przyzwyczaić się wszyscy zaangażowani w oświatę. Ustawa uchwalona jeszcze w PRL powstała w zupełnie innej względem dzisiejszej rzeczywistości oświatowej. A przecież i po 1989 r. mieliśmy już kilka poważnych reform szkolnictwa, na czele z jego decentralizacją oraz wprowadzeniem gimnazjów. Mimo to ustawa Karta nauczyciela w dalszym ciągu obowiązuje, raz powiększając się o nowe artykuły z indeksami, a innym razem tracąc już nieaktualne paragrafy.

Co zawiera Karta nauczyciela, to dylemat każdego młodego nauczyciela, zwłaszcza w okresie stażu, a opracowania ‘Karta nauczyciela z komentarzem’ nieustannie cieszą się powodzeniem wśród pedagogów na wszystkich stopniach awansu zawodowego. Dość szybko jednak troskę o to, co znajduje się w tej ustawie, zastępuje pytanie, co przyniesie nowelizacja Karty nauczyciela?

Jedna z ostatnich zmian w Karcie nauczyciela dotyczyła ulg na przejazdy środkami komunikacji publicznej dla nauczycieli przedszkoli. Zmiana wprowadzona została w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, który uznał za niezgodne z konstytucją różnicowanie nauczycieli na pracujących w szkołach oraz przedszkolach i na tej podstawie odmawianie tym drugim prawa do zniżek na bilety m.in. PKP. Te zmiany w Karcie nauczyciela od 1 stycznia 2014 r. weszły w życie.

W ostatnim czasie zmiany miały objąć przede wszystkim wynagrodzenie nauczycieli (modyfikacji miała ulec zarówno trzynastka dla nauczycieli, jak i świadczenie uzupełniające) oraz dodatki dla nauczycieli (likwidacja dodatku mieszkaniowego, zmiana sposobu określania dodatku wiejskiego, zwiększenie roli dodatku motywacyjnego). Ważną zmianą, która wpłynęłaby na pracę nauczycieli ma być nowy wymiar urlopu wypoczynkowego nauczycieli i dyrektorów szkół i przedszkoli oraz nowe zasady jego udzielania. Urlop wypoczynkowy miałby wynosić 47 dni roboczych w ciągu roku. Nauczyciel miałby prawo do nieprzerwanego wypoczynku przez co najmniej 28 dni, a dyrektor szkoły przez 14 dni kalendarzowych. Wymiar urlopu nauczyciela podejmującego pracę po raz pierwszy miałby wynieść 30 dni. W wyniku tych zmian nauczyciele korzystaliby z urlopu w dni robocze w okresie przerw świątecznych, a także w ustalone przez dyrekcje dni wolne od zajęć.

Największe zmiany miały dotyczyć urlopu dla poratowania zdrowia nauczyciela. Projektowano, że wniosek o urlop dla poratowania zdrowia składany będzie nie do lekarza rodzinnego, ale do lekarza medycyny pracy. Ten miałby skierować nauczyciela na urlop jedynie wtedy, gdy jego stan zdrowia sugerowałby możliwość wystąpienia choroby zawodowej. O urlop na poratowanie zdrowia mogliby ubiegać się nauczyciele z co najmniej 20-letnim stażem pracy, a nie jak obecnie – z 7-letnim. Ponadto urlop dla poratowania zdrowia nauczyciel mógłby wziąć jedynie raz, a nie trzy razy, jak do tej pory.

Kolejna zmiana w Karcie nauczyciela, jaką forsował resort edukacji, dotyczyła ewidencjonowania czasu pracy. Ta propozycja była wyjściem naprzeciw postulatom samorządowców, według których nauczyciele – choć opłacani przez gminy i państwo – pracują zbyt mało i zbyt krótko przebywają w szkole. Rejestracja zajęć i innych czynności miała zwiększyć dostępność pedagogów dla rodziców, przyczynić się do bardziej intensywnego uczestnictwa w życiu szkoły oraz po prostu zwiększyć oddziaływanie dyrektora placówki na zadania realizowane przez nauczycieli.

Też możesz być na bieżąco ze wszystkimi zmianami w Karcie nauczyciela!