Urlop dla poratowania zdrowia

Szczególnym uprawnieniem nauczyciela określonym w art. 73 Karty nauczyciela jest urlop dla poratowania zdrowia, często określany jako urlop zdrowotny dla nauczycieli. Formalnymi warunkami ubiegania się o ten rodzaj urlopu są:

  • zatrudnienie w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony,
  • przepracowanie w szkole co najmniej siedmiu lat (wymóg ten dotyczy udzielenia pierwszego urlopu dla poratowania zdrowia),
  • uzyskanie orzeczenia lekarskiego o potrzebie udzielenia urlopu na nauczycielski wniosek o urlop dla poratowania zdrowia.

Należy wyraźnie podkreślić, że w przypadku niespełnienia choćby jednego z powyższych warunków urlop zdrowotny nie powinien zostać udzielony – nawet wtedy, jeśli lekarz wydał odpowiednie orzeczenie. To dyrektor szkoły lub przedszkola udziela tego rodzaju urlopu i to on ma obowiązek zweryfikować wszystkie przesłanki formalne. Choć, jeśli nauczyciel dopełni formalności, dyrektor nie ma prawa nieudzielania takiego urlopu, to – warto o tym pamiętać – może zadecydować o przesunięciu terminu rozpoczęcia urlopu, gdyby zagrażał on prawidłowemu funkcjonowaniu szkoły.

W sytuacji, gdy dyrektor nie zgadza się ze wskazaną przez lekarza długością urlopu zdrowotnego, może zakwestionować ‘orzeczenie lekarskie – urlop dla poratowania zdrowia’, składając odpowiednie odwołanie. Oczywiście, gdy nauczyciel przebywający na takim urlopie podejmuje lub kontynuuje pracę w innej szkole a nawet jakąkolwiek inną pracę, wówczas dyrektor powinien takiego nauczyciela odwołać z urlopu zdrowotnego. O takich kwestiach jak m.in. urlop dla poratowania zdrowia a trzynastka, urlop dla poratowania zdrowia a urlop wypoczynkowy piszemy tutaj

Dodaj komentarz