Urlop dla poratowania zdrowia

Szczególnym uprawnieniem nauczyciela określonym w art. 73 Karty nauczyciela jest urlop dla poratowania zdrowia.

Z dniem 24 stycznia 2018 r. zmieniły się przepisy dotyczące orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia. Dotychczas o przyznaniu nauczycielowi takiego urlopu orzekał lekarz, który go leczy, odpowiednio specjalista lub lekarz pierwszego kontaktu. Aktualnie prawo kierowania na urlop dla poratowania zdrowia ma wyłącznie lekarz medycyny pracy. Z ustawy nowelizującej KN wynika także, że skierowanie do lekarza medycyny pracy na badanie poprzedzające orzeczenie w sprawie udzielenia takiego urlopu będzie wystawiał nauczycielowi dyrektor szkoły. On też będzie udzielał urlopu na podstawie orzeczenia wydanego przez lekarza.

Nauczyciel starający się o urlop dla poratowania zdrowia powinien zgłosić się na badanie nie później niż 30 dni od dnia otrzymania skierowania. Oprócz skierowania ma ze sobą zabrać dowód osobisty i dokumentację medyczną z dotychczasowego leczenia. Badanie obejmie m.in. ogólny stan zdrowia, ocenę układu krążenia, układu ruchu, układu nerwowego, układu oddechowego oraz narządów mowy. Lekarz medycyny pracy będzie mógł zlecić dodatkowe badania specjalistyczne oraz konsultacje u specjalistów. Badanie lekarskie oraz badania dodatkowe lub konsultacje specjalistyczne przeprowadza się z uwzględnieniem specyfiki pracy wykonywanej przez nauczyciela i ewentualnej konieczności powstrzymania się od wykonywania tej pracy z uwagi na jego stan zdrowia.

Po wprowadzonych zmianach nauczyciele mają prawo do urlopu dla poratowania zdrowia jedynie w ściśle określonym celu, tj. przeprowadzenia zaleconego leczenia: choroby zagrażającej wystąpieniem choroby zawodowej lub choroby, w której powstaniu czynniki środowiska pracy lub sposób wykonywania pracy odgrywają istotną rolę albo też na leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację uzdrowiskową.

O tym, komu przysługuje urlop dla poratowania zdrowia, czy podczas urlopu nauczyciel zachowuje prawo do dodatku za wysługę lat, a także co się dzieje, gdy z powodu urlopu dla poratowania zdrowia nauczyciel nie mógł wykorzystać urlopu wypoczynkowego w czasie ferii, przeczytasz tutaj

Dodaj komentarz