Archiwa tagu: godziny karciane sprawozdanie

Godziny karciane w szkołach zaocznych

Z przepisów wynika, że godziny karciane realizować muszą nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjów oraz ponadgimnazjalnych. Z tego obowiązku nie są zwolnieni także nauczyciele pracujący w oparciu o Kartę nauczyciela w szkołach specjalnych, funkcjonujących przy placówkach opiekuńczo-wychowawczych, wchodzących w skład specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii oraz szkołach działających np. przy sanatoriach. W związku z tym godziny karciane muszą realizować też nauczyciele pracujący w szkołach zaocznych: podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Chyba że sprawują funkcję dyrektora, wicedyrektora lub tzw. społecznego zastępcy dyrektora.

Godziny karciane – sprawozdanie

Godziny karciane społecznego zastępcy dyrektora

Czy nauczyciel, który zastępuje dyrektora szkoły jako tzw. społeczny zastępca musi odpracowywać godziny karciane?

Art. 42 ust 31 Karty nauczyciela jest w tym przypadku precyzyjny. Ani dyrektor ani wicedyrektora ani nauczyciel zastępujący dyrektora w ramach społecznego zastępstwa są zwolnieni z obowiązku odpracowywania godzin karcianych.

Godziny karciane – sprawozdanie

Godziny karciane w oddziale przedszkolnym?

Choć nauczycieli pracujących w publicznych oddziałach przedszkolnych obowiązują te same przepisy, co resztę nauczycieli, to art. 42 ust. 2  pkt 2 Karty nauczyciela nie zobowiązuje pedagogów wykonujących zadania wynikające z podstawy programowej na poziomie edukacji przedszkolnej do realizowania godzin karcianych.

Zobacz też godziny karciane – sprawozdanie