Jak prawidłowo złożyć wniosek o urlop dla poratowania zdrowia?

O potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia orzeka lekarz ubezpieczenia zdrowotnego leczący nauczyciela. Warto podkreślić, że zgodnie z treścią przytoczonego artykułu ma być to „leczenie zalecane”, czyli prowadzone w celu osiągnięcia konkretnej, założonej korzyści zdrowotnej, nie zaś jak się powszechnie uznaje po prostu poratowanie zdrowia przez sam fakt odpoczynku od pracy zawodowej oraz ewentualnego podjęcia różnorodnych doraźnych działań prozdrowotnych.

A zatem lekarz orzekający o konieczności udzielenia takiego urlopu musi wskazać w dokumentacji uzasadnienie dla jego udzielenia wraz z planem leczenia i spodziewanymi efektami leczniczymi. Musi także liczyć się z faktem, że wydane orzeczenie o potrzebie lub braku potrzeby udzielenia urlopu zostanie zakwestionowane, a pracodawca (lub też nauczyciel) wystąpi z wnioskiem o ponowne badanie do jednostki odwoławczej.

Wniosek o urlop dla poratowania zdrowia

Dodaj komentarz