Godziny karciane społecznego zastępcy dyrektora

Czy nauczyciel, który zastępuje dyrektora szkoły jako tzw. społeczny zastępca musi odpracowywać godziny karciane?

Art. 42 ust 31 Karty nauczyciela jest w tym przypadku precyzyjny. Ani dyrektor ani wicedyrektora ani nauczyciel zastępujący dyrektora w ramach społecznego zastępstwa są zwolnieni z obowiązku odpracowywania godzin karcianych.

Godziny karciane – sprawozdanie

Dodaj komentarz