Godziny karciane w szkołach zaocznych

Z przepisów wynika, że godziny karciane realizować muszą nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjów oraz ponadgimnazjalnych. Z tego obowiązku nie są zwolnieni także nauczyciele pracujący w oparciu o Kartę nauczyciela w szkołach specjalnych, funkcjonujących przy placówkach opiekuńczo-wychowawczych, wchodzących w skład specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii oraz szkołach działających np. przy sanatoriach. W związku z tym godziny karciane muszą realizować też nauczyciele pracujący w szkołach zaocznych: podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Chyba że sprawują funkcję dyrektora, wicedyrektora lub tzw. społecznego zastępcy dyrektora.

Godziny karciane – sprawozdanie

Dodaj komentarz