Dodatki nauczycielskie utrzymane

Rząd przyjął projekt ustawy okołobudżetowej na 2015 r., w którym odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w dalszym ciągu będzie wynosił około 2,9 tys. zł. Dla porównania odpis na zfśś dla innych grup zawodowych to około 1,1 tys. zł.

Jeszcze niedawno ministerstwo finansów postulowało obniżenie nauczycielskich odpisów, ale nic z tego nie wyszło. Obniżenie wymagałoby bowiem zmiany Karty nauczyciela, a na to nie ma potrzebnej większości.

Zmiany w Karcie nauczyciela

Dodaj komentarz