Dodatek wiejski dla nauczycieli

Mimo pojawiających się głosów o reformie Karty nauczyciela, wszystkie źródła wskazują, że obecnie nie toczą się żadne prace nad wprowadzeniem zmiany w Karcie nauczyciela. Tak więc w tym roku szkolnym dodatki dla nauczycieli regulowane są analogicznie do lat poprzednich.

Dodatek wiejski dla nauczycieli oraz dodatek mieszkaniowy dla nauczycieli ciągle istnieją, choć jeszcze przed kilkoma miesiącami ministerstwo finansów postulowało ich likwidację. Warto pamiętać, że wypłata tych dodatków przysługuje też nauczycielom przebywającym na urlopie dla poratowania zdrowia.

Dodatek wiejski

Dodaj komentarz